PlastykoterapiaMartwisz się, że Twój maluch jest nieśmiały i trudno mu bawić się z dziećmi? Są sposoby, dzięki którym szkrab nabierze odwagi. Jeśli dziecko ma problemy z odnajdywaniem się w towarzystwie, nie uczestniczy w zajęciach grupowych i boi się rówieśników, to z pomocą mogą mu przyjść zajęcia związane ze sztuką.

 

Zajęcia mają na celu rozładowywanie trudnych emocji u dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi, zaburzeniami w zachowaniu, a także wyzwalanie pozytywnych emocji, umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dzieci. Stosowanie terapii przez sztukę ma działanie nie tylko terapeutyczne, ale również profilaktyczne. Każde zajęcie jest kompilacją technik terapeutycznych, łączonych każdorazowo z plastykoterapią. Dzięki zajęciom dzieci rozwijają wrażliwość estetyczną, nabywają samodzielność w działaniu, wyrażają swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany.

stopka