paletaWarsztaty-techniki proste
Zajęcia warsztatowe prowadzone są w cotygodniowych blokach tematycznych. Spotkania weekendowe obejmują takie dziedziny jak: malarstwo, grafika warsztatowa, techniki dekoracyjne, tkanina artystyczna. Dla wielu ludzi obcowanie ze sztuką jest ważnym elementem w życiu, ważnąwartością, za którą są w stanie zapłacić nawet w czasie kryzysu. Sztukaich relaksuje, a dzięki działaniom twórczym rozwijają się i łączą z innymipasjonatami. Na zajęciach wykorzystane będą farby olejne i akrylowe. Prace - portrety, pejzaże, martwa natura. Każdy z uczestników będzie mógł wykonać własny autoportret lub portret bliskiej osoby.
Program każdego tygodnia obejmuje wykonanie  prac w różnych technikach plastycznych - rysunkowych i malarskich, wybranych przez osobę prowadzącą zajęcia (np. rysunek ołówkiem, węglem, kredkami, suchymi pastelami, piórkiem, malarstwo temperowe, akrylowe, gwasz itd.).
plasssttModelowanie przestrzenne to inaczej nauka odnajdowania się w konstruowaniu obiektów trójwymiarowych. Zagadnienia poruszane ta tych zajęciach to przede wszystkim rzeźba w glinie, formowanie trójwymiarowych struktur z papieru (tzw. papieroplastyka), oraz tworzenie przestrzennych wizualizacji projektów własnych.
Prowadzimy także działania dla hobbystów, które obejmują takie dziedziny sztuki  jak malarstwo – łączenie kolorów, sprawne posługiwanie się pędzlem oraz różnymi rodzajami farb jak: akwarele, tempery, farby do szkła i ceramiki.
Wykonane prace uczestnicy zabierają do domu. Czas trwania spotkania 120 min.

stopka