Warsztaty-techniki złożone
ppppracSpotkania weekendowe obejmują takie dziedziny jak: malarstwo olejne, techniki dekoracyjne, tkanina artystyczna. Służą one poznaniu technik, jak:
       -    witraż,
       -    malowanie na jedwabiu, skórze, glinie,
       -    wykonywanie odlewów gipsowych, płaskorzeźb.
plastyczne malarstwoMalowanie obrazów olejnych o różnej tematyce. Każdy uczestnik zabiera swoją
pracę do domu. Czas trwania spotkania 120 minut.
W ramach stałych zajęć warsztatowych, które będą odbywać się cyklicznie, planowane są spotkania z zaprzyjaźnionymi plastykami. Każdemu z warsztatów bądź pokazów,w których będą oni uczestniczyć może towarzyszyć krótki multimedialny wykład dotyczący danej techniki i jej historii

stopka