Zajęcia dla młodzieży

plasstykaZajęcia dla młodzieży  szkół średnich. Dla nich organizujemy zajęcia obejmujące naukę z  podstaw rysunku studyjnego, obserwacji otoczenia, związane z perspektywą i światłocieniem. Podczas zajęć poznawane są różne techniki rysunkowe (rysunek ołówkiem, węglem, tuszem) i malarskie (tempery, akwarele, farby akrylowe i olejne). Są to  często osoby o ugruntowanej wiedzy i umiejętnościach, które chcą profesjonalnego wsparcia i podkreślenia swoich zdolności.
Głównych celem tych zajęć będzie wsparcie w  przygotowaniu teczek do szkół
artystycznych i rozwój umiejętności. Zainteresowanychprzygotowujemy do egzaminów  wstępnychplastu do szkół plastycznych. Nasz program, przygotowujący na studia w uczelniach artystycznych, duży nacisk kładzie na uwrażliwienia się na otaczający świat. Podstawowym jego elementem jest studium martwej natury i postaci. Są to także najczęstsze tematy akademickiego sprawdzenia kompetencji i predyspozycji kandydata.
Zajęcia prowadzone indywidualnie lub w małych grupach z indywidualnym podejście do każdego uczestnika, dzięki czemu do zajęć można przystąpić w każdej chwili.
Zapewnione zostaną materiały do wykonywania prac, tj. kartony, podobrazia, farby, ołówki, węgiel, pastele. Czas trwania spotkania 120 minut. Wykonane prace uczestnikzabiera ze sobą.

stopka