Zajęcia grupowe dla dzieci
plasZajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci do lat 12 prowadzone w małych grupach,
maksymalnie  6-osobowych z indywidualnym podejściem do każdego dziecka,
dzięki czemu do zajęć można przystąpić w każdej chwili.
Praca z dziećmi wymaga wielkiego wkładu własnej inwencji i świetnego przygotowania. Dla małego ucznia istotna jest bowiem, nie nauka konkretnej techniki czy warsztatu plastycznego, ale rozwijanie naturalnych zdolności psychofizycznych - abstrakcyjnego myślenia, kreatywności, umiejętności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dlatego właśnie do zajęć tych podchodzimy w sposób szczególny.
Wykorzystane zostaną różnorodne materiały i techniki, których zadaniem jest rozwijanie zdolności manualnychI wyobraźni dziecka. Do technik, które będą stosowanenależą m.in.
-  malowanie farbami akwarelowymi i akrylowymi,
-  rysowanie pastelami (suchymi i olejnymi),
-  lepienie z mas plastycznych samoutwardzalnych, gliny, modeliny,
-  wycinanie oraz tworzenie form przestrzennych.
-  prace w technice „mache”, collage, decoupage,itp.
plassstykaNasze zajęcia koncentrują się bardziej na wydobywaniu z dzieci ich potencjału twórczego niż na realizacji końcowych, estetyzujących dzieł. Jak powiedział wybitny badacz twórczości dziecięcej - Stefan Szuman: „sztuka dziecięca jest bardziej zbliżona do abstrakcji, której dorośli nie muszą do końca rozumieć”.

Na zajęcia zapewniamy materiały potrzebne do wykonywania zadania oraz ciepłe i zimne napoje. Wykonane prace uczestnicy zabierają do domu. Czas trwania spotkania 90 minut

stopka